Wetgever wil komaf maken met lager belastbaar voordeel auto

Een bestuurder die een auto van zijn vennootschap gratis ter beschikking krijgt, wordt daarop privé belast via een voordeel alle aard.

Wetgever wil komaf maken met lager belastbaar voordeel auto

Een bestuurder die een auto van zijn vennootschap gratis ter beschikking krijgt, wordt daarop privé belast via een voordeel alle aard. Dat voordeel wordt berekend via een formule waarbij o.m. de CO2-referentieuitstoot van tel is. Die referentie-uitstoten bedroegen aanvankelijk 115 g/km voor  benzineauto’s en 95 g/km voor o.m. dieselauto’s. In 2019 en 2020 zijn de referentie-uitstoten tegen de verwachtingen in blijven stijgen met gevolg dat er minder belastbaar voordeel moest betaald worden.

Er is echter een wetsvoorstel ingediend waarbij de referentie-uitstoten voor 2020 behouden blijven op het niveau van die van 2019, wat ertoe leidt dat het belastbaar voordeel voor 2020 niet daalt. Daarnaast is voorzien dat de referentie-uitstoten voortaan, ten opzichte van het jaar voordien nooit nog kunnen stijgen, maar nog enkel kunnen gelijk blijven of dalen. Het belastbaar voordeel kan m.a.w. enkel nog gelijk blijven of stijgen.