Bofimas als uw eerstelijns adviseur en vertrouwenspersoon

U wilt meer dan een klassieke boekhouder of accountant die zich beperkt tot de administratieve verplichtingen of enkel met uw cijfers bezig is? U heeft overschot van gelijk. Een bedrijf voeren is zoveel meer dan alleen de cijfers analyseren en interpreteren. Bofimas wil er helemaal voor de ondernemer zijn als:

 • rechterhand
 • vertrouwenspersoon
 • sparring partner

Daarin willen we anders zijn en ons onderscheiden van onze collega’s. Wij willen als uw financiële adviseur met u meedenken, meegroeien en handelen. Wij staan u met raad en daad bij in verschillende materies en situaties.

Startersbegleiding

Ook starters bieden we onze volle ondersteuning aan. Bofimas helpt u de keuze maken tussen een vennootschap of een eenmanszaak, de berekening van de sociale bijdragen, een BTW-nummer aanvragen en de inschrijving bij het ondernemersloket. Zo kunt u zich beter concentreren op uw eigen business.

Projectbegeleiding

U wilt een nieuw project starten of uw bedrijf uitbreiden? Dan begeleiden wij u van het prille begin tot de eindmeet. We stellen een investeringsanalyse op en ‘tackelen’ alle moeilijkheden die er zich kunnen stellen. Wat is er nodig om uw project te realiseren? Hoe pakt u het best aan? Is het nodig om personeel aan te nemen? Is het nodig een dossier voor de bank voor te bereiden?

Analyse van de onderneming via de BoFiScan

Als ondernemer, start-up of KMO zijn er verschillende momenten in de levenscyclus van de onderneming waarbij nood kan zijn om meer stil te staan bij de financiële en fiscale gezondheidstoestand van de onderneming. Weten is meten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Zit de organisatie op het juiste spoor? Dit preventief of omdat u signaleert dat niet alles naar wens verloopt
 • Staat u op het punt een grote strategische verandering door te voeren en wilt u meer inzicht in de haalbaarheid en/of impact hiervan?
 • Dienen structurele kostenbesparingen gerealiseerd te worden?
 • Worden alle mogelijke voordelen en besparingen benut, ondanks huidige winsten?

Tijdens een BoFiScan kunnen volgende zaken bekeken worden:

 • De ontwikkeling van omzet / kosten en winst
 • Cash is King: de organisatie van ondermeer het debiteuren- & crediteurenbeheer
 • Kostenstructuur: zijn er mogelijkheden voor verdere efficiëntie en/of besparingen
 • Evenwichtige financieringsstructuur met niet enkel eigen kapitaal
 • Fiscale situatie
 • Toekomstperspectieven / investeringsplannen

Kortom een globale evaluatie van de financiële en fiscale toestand van uw onderneming.

De bevindingen worden u gepresenteerd in een helder en overzichtelijk samengesteld rapport. Het rapport wordt opgesteld in duidelijke begrijpbare taal met adviezen en eventuele vervolgstappen die genomen kunnen worden. Deze conclusies worden tijdens een eindbespreking samen met u overlopen.

BoFiScan – kost

De BoFiScan wordt aangeboden in verschillende versies, gaande van basisversies tot meer uitgebreide versies al naargelang uw noden en de complexiteit van uw ondernming. Voor deze diensten kan een beroep gedaan worden op de KMO – portefeuille.

Strategische financiële ondersteuning

Plannen om uw onderneming te verkopen? U gaat met pensioen? Bofimas ondersteunt u met praktisch en doelgericht advies in geval van:

 • overnames
 • stopzetting, liquidatie of vereffening
 • successie en opvolging

Cashflow

Een goed begrip van de cash flow situatie van uw onderneming is essentieel om gegronde strategische beslissingen te maken. Het is niet voldoende om enkel naar uw resultaten te kijken. Cash flow omvat ook niet alleen voorraadbeheer. Het is zoveel meer. Het hangt samen met de resultaten van uw onderneming. En het wordt ook sterk beïnvloed door het effect van de bewegingen in uw werkkapitaal: klantenopvolging, leveranciersbeheer en voorraadbeheer. Ook uw financiersstructuur speelt een grote rol in uw cashflow. Bofimas helpt u om uw cashflow situatie zo perfect mogelijk af te stemmen op uw bedrijf.

Begeleiding en advies bij bedrijfsfinanciering

Vandaag de dag is een financiering bij de bank krijgen geen sinecure. Een financiering is iets dat u moet verdienen. U moet er werk van maken en uw dossier grondig voorbereiden. Doet u dat niet, dan maakt u op voorhand al gevoelig minder kans. Bofimas ondersteunt u en uw onderneming bij uw financieringsvraag en stelt samen met u een gefundeerd dossier op.

Hoe?

We voeren een haalbaarheidsonderzoek van de investering en de nodige financiering. Hoe waren de cijfers de voorbije jaren? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? We stellen ook een cashflowstatement op.

Vervolgens bereiden we samen met u het bankdossier voor. Dat dossier is zo uitgewerkt en zo onderbouwd dat het uw accountmanager het werk uit handen neemt. Dit bankdossier behandelt uitvoerig:

 • de organisatie in uw onderneming
 • de cijfers uit het verleden
 • de huidige orderportefeuille & bezigheden
 • de verwachtingen voor de toekomst

We tonen cijfermatig aan dat uw vraag naar financiering perfect aansluit bij het verhaal van uw onderneming. En we tonen aan dat deze financiering haalbaar is en alleen een positief verhaal betekent, voor de onderneming en de bank.

Zo kan uw accountmanager een perfect voorbereid dossier ter goedkeuring aan de hoofdzetel doorsturen.

Interim management

Heeft u behoefte aan een echt nauwgezette opvolging? Of gewoon iemand naast u die u bijstaat in uw bedrijfsvoering, iemand om mee van gedachten te wisselen en feedback van te krijgen en mee te besturen. Met onze jarenlange ervaring in management en bedrijfsvoering is Bofimas uw uitgelezen partner voor interim management. Wij kunnen u begeleiden op korte of lange termijn of bij een specifiek project. Graag een concreet voorstel op maat? Laat het ons weten.

 

Ook nood aan een waardevolle adviseur, vertrouwenspersoon of sparring partner?

Bofimas helpt u verder!

Contacteer ons voor een voorstel op maat