Weinig verandering voor privé belastbaar voordeel verwarming en elektriciteit in 2021

Zo een bedrijfsleider de privékosten van verwarming en elektriciteit op naam van zijn vennootschap zet en door zijn vennootschap ten laste laat nemen zonder die kosten terug te betalen, dan wordt de bedrijfsleider daarop privé belast via een voordeel alle aard (VAA).

Weinig verandering voor privé belastbaar voordeel verwarming en elektriciteit in 2021

Zo een bedrijfsleider de privékosten van verwarming en elektriciteit op naam van zijn vennootschap zet en door zijn vennootschap ten laste laat nemen zonder die kosten terug te betalen, dan wordt de bedrijfsleider daarop privé belast via een voordeel alle aard (VAA). Dat VAA worden forfaitair geraamd en jaarlijks geïndexeerd.

Het VAA voor gratis verwarming is gestegen van € 2.060 in 2020 naar € 2.080 voor 2021. Het VAA voor gratis elektriciteit bedraagt in 2021 evenveel als in 2020, nl. € 1.030. Deze voordelen zijn voor  niet inbegrepen bij het VAA gratis woning - zo de bedrijfsleider gratis in de woning van zijn vennootschap woont - dat gebaseerd wordt op het geïndexeerde kadastrale inkomen.