Vlaamse KMO-groeisubsidie tijdig aanvragen

KMO’s gevestigd in Vlaanderen kunnen een beroep doen op de KMO-groeisubsidie.

Vlaamse KMO-groeisubsidie tijdig aanvragen

KMO’s gevestigd in Vlaanderen kunnen een beroep doen op de KMO-groeisubsidie. Het is een iniatief van de Vlaamse overheid uit. Een KMO kan ervoor in aanmerking komen van zodra ze advies inwint of personeel aanwerft voor het realiseren van een groeitraject dat aansluit bij één van volgende thema’s, nl. internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen.

Sinds dit jaar gebeuren de aanvragen voor de subsidie via een systeem van thematische oproepen. De indieningsperiode voor groeitrajecten die aansluiten bij bovenvermelde thema’s moeten tussen 1 juli 2021 en 31 augustus 2021 aangevraagd worden.