Vanaf 1 juli 2021 voordelig schenken via zgn. vriendenerfenis in Vlaanderen

Vanaf 1 juli 2021 ondergaat de Vlaamse erf- en schenkbelasting een aantal wijzigingen.

Vanaf 1 juli 2021 voordelig schenken via zgn. vriendenerfenis in Vlaanderen

Vanaf 1 juli 2021 ondergaat de Vlaamse erf- en schenkbelasting een aantal wijzigingen. Het zgn. duolegaat wordt naar de prullenmand verwezen, maar in de plaats wordt een 0%-tarief ingevoerd voor legaten aan goede doelen (momenteel 8,5% erfbelasting) als voor schenkingen aan goede doelen (momenteel 5,5% schenkbelasting).

Ook het zgn. vriendenerfenis wordt vanaf 1 juli 2021 in het leven geroepen. Op de eerste schijf van € 15.000 die men nalaat aan een goede vriend zal dan slechts 3% erfbelasting verschuldigd zijn (in plaats van momenteel 25%). Dit gunsttarief is alleen van toepassing voor vrienden en verre familieleden, en wordt alleen toegekend als de erflater in een testament één of meerdere personen heeft aangeduid die de toepassing mogen vragen van de vermindering.