Tijdig reageren op een voorstel van vereenvoudigde aangifte personenbelasting bij niet-akkoord

Zo de aangifte personenbelasting voor de fiscus niet complex is, kan het zijn dat de belastingplichtige in kwestie een voorstel tot vereenvoudigde aangifte ontvangt.

Tijdig reageren op een voorstel van vereenvoudigde aangifte personenbelasting bij niet-akkoord

Zo de aangifte personenbelasting voor de fiscus niet complex is, kan het zijn dat de belastingplichtige in kwestie een voorstel tot vereenvoudigde aangifte ontvangt. In dat voorstel is een simulatie van de berekening van de belastingen opgenomen op basis van de fiscale gegevens die de fiscus in haar bezit heeft. Wie een voorstel van vereenvoudigde aangifte heeft ontvangen, moet in principe geen belastingaangifte meer indienen.

Wie echter niet akkoord is met het voorstel van vereenvoudigde aangfite moet uiterlijk op 30.06.2021 reageren zo het voorstel tot vereenvoudigde aangifte nog op papier werd ontvangen. Via Tax-on-web kan nog tot uiterlijk 15.07.2021 gereageerd worden. Ook al heeft uw dossierbeheerder in principe tijd heeft tot 21.10.2021 om de aangifte personenbelasting in te dienen, dan nog is die verlengde aangiftetermijn niet van toepassing op een voorstel tot vereenvoudigde aangifte.