Kostenforfait burgemeester of schepen inkomstenjaar 2021 gekend

De bezoldiging voor de uitoefening van het mandaat als burgemeester of schepen is wettelijk vastgelegd.

Kostenforfait burgemeester of schepen inkomstenjaar 2021 gekend

De bezoldiging voor de uitoefening van het mandaat als burgemeester of schepen is wettelijk vastgelegd. Van die bezoldiging mag echter een kostenforfait in mindering gebracht worden. Aangezien het om een forfait gaat, moeten daarvoor geen kosten bewezen worden.

In circulaire 2021/C/32 dd. 6 april 2021 werden de bedragen van dat forfait voor inkomstenjaar 2021 gepubliceerd. Het gaat om een forfait van € 7.232,81 voor een mandaat als burgemeester en € 4.339,69 voor het mandaat als schepen (OCMW-voorzitter, of voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst).