Kaasroute definitief dicht sinds 15 december 2020

Wanneer iemand een ‘gewone’ schenking doet van bijvoorbeeld geld en die (vrijwillig) laat registreren in België, dan is daarover schenkbelasting verschuldigd.

Kaasroute definitief dicht sinds 15 december 2020

Wanneer iemand een ‘gewone’ schenking doet van bijvoorbeeld geld en die (vrijwillig) laat registreren in België, dan is daarover schenkbelasting verschuldigd. De registratie wordt vooral gedaan om bv. modaliteiten in de schenking in te bouwen of om de zgn. verdachte periode van drie jaar uit te schakelen. Zonder registratie zou immers alsnog erfbelasting in België betaald moeten worden op de schenking zo de schenker komt te overlijden binnen de 3 jaar na de schenking. Om de schenkbelasting in België te omzeilen werd in het verleden al eens een Nederlandse notaris ingeschakeld. In de praktijk spreekt men van de zgn. Kaasroute.  

De wetgever zag die ontsnappingsmogelijkheid niet graag en midden 2020 werd er een wetsvoorstel gelanceerd om die Kaasroute dicht te gooien. Concreet zou de registratieplicht uitgebreid worden tot de in het buitenland verleden notariële akten die titel vormen voor een schenking onder de levenden van roerende goederen door een rijksinwoner. Dit leidt ertoe dat notariële schenkingen van roerende goederen zoals geld door een rijksinwoner (aan een andere rijksinwoner of aan een niet-inwoner)  verplicht onderworpen worden aan de registratieformaliteit, ongeacht of de schenking wordt verleden voor een Belgische dan wel buitenlandse notaris. Bijgevolg moet er in België ook schenkbelasting betaald worden. De regeling is inwerking getreden sinds 15 december 2020.