Hoeveel kost het neerleggen van een jaarrekening voor een vennootschap in 2021?

Een vennootschap moet jaarlijks een jaarrekening neerleggen bij de zgn. Balanscentrale, een afdeling van de Nationale Bank van België (NBB).

Hoeveel kost het neerleggen van een jaarrekening voor een vennootschap in 2021?

Een vennootschap moet jaarlijks een jaarrekening neerleggen bij de zgn. Balanscentrale, een afdeling van de Nationale Bank van België (NBB). De neerlegging gebeurt in principe elektronisch via de toepassing ‘Filing’ op https://www.nbb.be/nl/balanscentrale, waar een pdf- of zgn. xbrl-bestand kan geüpload worden. De neerlegging op papier is enkel nog in uitzonderlijke gevallen toegestaan. Voor een kleine vennootschap of een microvennootschap mag voor de neerlegging het verkort schema (VKT) of het microschema (MIC) gebruikt worden. Enkel grote vennootschappen moeten het volledige schema (VOL) gebruiken. 

Het tarief voor het neerleggen van de jaarrekening hangt af van de manier waarop de jaarrekening ingediend wordt (XBRL of PDF) en het model van de jaarrekening (volledig, klein of micro). Op de website van het NBB zijn de tarieven die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021 bekend gemaakt. Het gaat om een stijging van ongeveer 0,7% ten opzichte van vorig jaar (tussen haakjes de tarieven voor 2020).

Type neerlegging

Via internet in PDF

Via internet in XBRL

Volledig schema

€ 364,70 (€ 362,10)

€ 307,80 (€ 305,60)

Verkort schema

€ 129,80 (€ 128,80)

€ 73,00 (€ 72,50)

Micromodel

€ 111,80 (€ 111,00)

€ 54,90 (€ 54,50)

Verbetering

€ 69,60 (€ 69,10)

€ 69,60 (€ 69,10)

Verbetering micromodel

€ 44,30 (€ 44,00)

€ 44,30 (€ 44,00)