Hoeveel interest aan eigen vennootschap vragen in 2021?

Wie geld leent aan zijn eigen vennootschap, mag interesten vragen op die lening. 

Hoeveel interest aan eigen vennootschap vragen in 2021?

Wie geld leent aan zijn eigen vennootschap, mag interesten vragen op die lening.  Er ontstaat dan een rekening-couranttegoed ten aanzien van de vennootschap. De vennootschap mag die interesten fiscaal in mindering brengen voor zover die interesten marktconform zijn. Sinds 2020 bestaat er een duidelijke norm voor de interest die op dit tegoed mag toegekend worden, namelijk de door de NBB bekendgemaakte MFI-rentevoet van november van het voorgaande jaar, verhoogd met 2,5%. Dit tarief wordt beschouwd als markconform.

De MFI-rentevoet van november 2020 is intussen bekend, en bedraagt 1,57%. De maximale interest die u op uw rekening-couranttegoed mag aanrekenen bedraagt voor 2021 dus 4,07% (1,57% + 2,5%). In 2020 bedroeg het tarief 4,06%, het gaat dus om een lichte stijging met 0,01%. Worden er toch meer interesten aangerekend, dan wordt het overdreven deel geherkwalificeerd in dividenden die fiscaal niet aftrekbaar zijn voor de vennootschap.