Geïndexeerde kilometervergoeding vanaf 01.07.2021

De belastingvrije kilometervergoeding geldt voor iedereen die met zijn eigen privéauto beroepsmatige verplaatsingen maakt.

Geïndexeerde kilometervergoeding vanaf 01.07.2021

De belastingvrije kilometervergoeding geldt voor iedereen die met zijn eigen privéauto beroepsmatige verplaatsingen maakt. Een bestuurder van een vennootschap kan die toegekend krijgen als die met zijn eigen auto beroepsmatige verplaatsingen maakt. Wie met een eenmanszaak werkt, kan die laten toekomen aan zijn personeel. Het gaat om een forfait, dus er moeten geen kosten bewezen worden.

Elk jaar wordt het tarief geïndexeerd. Het tarief van de kilometervergoeding voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 werd op 17.06.2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vanaf 1 juli 2021 bedraagt de forfaitaire vergoeding € 0,3707 per beroepsmatig gereden kilometer en dit in principe tot 30 juni 2022. Vorig jaar bedroeg het tarief € 0,3542.