Geen strengere norm voor bedrijfswagens vanaf 01.09.2021

De fiscale aftrek van auto’s wordt bepaald door de zgn. gramformule waarbij o.m. de CO2-uitstoot van de auto in kwestie een doorslaggevende factor is.

Geen strengere norm voor bedrijfswagens vanaf 01.09.2021

De fiscale aftrek van auto’s wordt bepaald door de zgn. gramformule waarbij o.m. de CO2-uitstoot van de auto in kwestie een doorslaggevende factor is. Hoe hoger die CO2-uitstoot, hoe minder fiscale aftrek in prinicipe. Voor auto’s ingeschreven vanaf 01.09.2021 zou niet langer de keuze bestaan om de CO2-uitstoot volgens de oude (lagere) norm, de zgn. NEDC, vast te stellen. Enkel de nieuwe strengere WLTP-norm zou nog mogen gebruikt worden om het aftrekbare gedeelte van de autokosten te berekenen.

Omdat het verplichte gebruik van de WLTP-norm in principe ook zou leiden tot een hoger belastbaar voordeel alle aard en een hogere zgn. solidariteitsbijdrage voor firmawagens van werknemers, is  men op de maatregel teruggekomen. Ook voor een nieuwe auto die na 01.09.2021 wordt aangeschaft, mag dus nog de NEDC-norm gebruikt worden.