Fiscus waarschuwt voor zgn. phishing

Phishing is een oplichtingstechniek, waarbij criminelen zich in een e-mail, sms of whatsappbericht voordoen als een overheidsinstantie om een belastingplichtige ertoe te overhalen betalingen te doen of vertrouwelijke gegevens prijs te geven.

Fiscus waarschuwt voor zgn. phishing

Phishing is een oplichtingstechniek, waarbij criminelen zich in een e-mail, sms of whatsappbericht voordoen als een overheidsinstantie om een belastingplichtige ertoe te overhalen betalingen te doen of vertrouwelijke gegevens prijs te geven. Dergelijke phishingmails of -berichten steken regelmatig de kop op waarin de belastingplichtige in kwestie er dan op wordt gewezen ofwel nog een belastingschuld te hebben, ofwel dat er nog een belastingtegoed is. Voor de betaling of teruggave moet dan de link in het bericht gevolgd worden. 

De FOD Financiën waarschuwt op haar website regelmatig voor dergelijke phishing. Zij geeft nl. op haar website te kennen dat zij echter nooit per e-mail, sms of whatsappbericht laat weten dat er nog een belastingschuld of -tegoed is. Dat gebeurt nl. steeds ofwel per post, ofwel via de zgn. eBox. Op haar webstie legt de fiscus ook uit hoe phishingmails kunt herkend worden. Er is daar ook een lijst van de meest gemelde fraudegevallen terug te vinden.