Fiscus geeft verduidelijking omtrent aangifte buitenlands onroerend goed

Nadat België door Europa meermaals op de vingers was getikt wegens ongelijke fiscale behandeling, zal er aan aan een onroerend goed in het buitenland tevens een kadastraal inkomen toegekend worden, net zoals dat voor een onroerend goed gelegen in België reeds het geval is.

Fiscus geeft verduidelijking omtrent aangifte buitenlands onroerend goed

Nadat België door Europa meermaals op de vingers was getikt wegens ongelijke fiscale behandeling, zal er aan aan een onroerend goed in het buitenland tevens een kadastraal inkomen toegekend worden, net zoals dat voor een onroerend goed gelegen in België reeds het geval is. De fiscus verduidelijkt in een circulaire van 01.03.2021 welke aangifteverplichtingen dit met zich mee brengt.

Is het pand aangekocht voor 1 januari 2021, dan zal men vanaf juni 2021 de noodzakelijke aangifte om het kadastraal inkomen te bepalen, kunnen indienen. Men heeft hiervoor tijd tot uiterlijk 31.12.2021. Is dit buitenlands vastgoed opgenomen in de laatste aangifte in de personenbelasting, dan zal de fiscus hiervoor zelf contact opnemen. Vanaf juni 2021 kan men de aangifte invullen op MyMinfin. Het formulier zal ook beschikbaar zijn op de website van de FOD Financiën of het kan per mail aangevraagd worden (foreigncad@minfin.fed.be). Voor aankopen sinds 1 januari 2021 zal men binnen de 4 maanden na de aankoop spontaan aangifte moeten doeen. Heeft men het betreffende vastgoed gekocht tussen 01.01.2021 en 25.02.2021, dan krijgt men hiervoor tijd tot 30.06.2021.

Voor de aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2020/aanslagjaar 2021 verandert er niets. Het is pas vanaf inkomstenjaar 2021/aanslagjaar 2022 dat het nieuwe kadastraal inkomen van buitenlandse onroerende goederen van toepassing zal zijn.