Deadline indiening aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2020 via Tax-on-Web verschoven naar 20.07.2021

Wie zijn aangifte personenbelasting voor inkomstenjaar 2020/aanslagjaar 2021 nog op papier zou ingediend hebben, had daarvoor tijd tot 30 juni 2021.

Deadline indiening aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2020 via Tax-on-Web verschoven naar 20.07.2021

Wie zijn aangifte personenbelasting voor inkomstenjaar 2020/aanslagjaar 2021 nog op papier zou ingediend hebben, had daarvoor tijd tot 30 juni 2021. Wie daarvoor een beroep op Tax-On-Web had daarvoor tijd tot 15 juli 2021. Door het hevige onweer van de laatste dagen en de daarmee gepaard gaande wateroverlast heeft de regering echter beslist om de deadline voor indiening via Tax-On-Web uit te stellen naar 20 juli 2021.

Het uitstel geldt niet voor wie een mandataris (accountant) inschakelt om zijn aangifte in te dienen. De deadline voor de mandataris blijft tot nader order nog steeds 21 oktober 2021.