Combinatie thuiswerkvergoeding en andere vergoedingen mogelijk

Werknemers die regelmatig thuiswerken, kunnen daarvoor een thuiswerkvergoeding krijgen van hun werkgever.

Combinatie thuiswerkvergoeding en andere vergoedingen mogelijk

Werknemers die regelmatig thuiswerken, kunnen daarvoor een thuiswerkvergoeding krijgen van hun werkgever. Het gaat om een forfaitaire vergoeding voor verwarming, elektriciteit, klein bureaumateriaal, enz.. Voorwaarde is dat de werknemers op structurele en regelmatige basis thuiswerken, d.w.z. zij minstens het equivalent van één werkdag per week moeten thuiswerken. Zijn alle voorwaarden voldaan, dan is deze vergoeding niet belastbaar in hoofde van de werknemer en aftrekbaar in hoofde van de werkgever. Het gaat immers om zgn. ‘kosten eigen aan de werkgever’. Sinds 1 april 2020 bedraagt het forfait maximaal € 129,48 per maand. Voor de periode april tot en met juni 2021 kan men tijdelijk een hoger bedrag van € 144,31 toekennen.

De fiscus laat toe dat de thuiswerkvergoeding gecombineerd wordt met andere vergoedingen (circulaire van 26.02.2021). Zo mag een werkgever aan zijn werknemers eveneens een forfaitaire vergoeding toekennen voor het gebruik van zijn eigen pc en internet (telkens maximaal € 20). De werkgever mag tevens de werkelijke kostprijs van ander kantoormeubilair en informaticamateriaal terugbetalen aan zijn werknemers. Deze regeling treedt in werking vanaf 01.03.2021, maar maar de fiscus zal hier ook rekening mee houden voor de situaties van thuiswerk die zich hebben voorgedaan vanaf 01.01.2020.