Belastbaar voordeel rekening-courant 10,2% voor inkomstenjaar 2020

Een bedrijfsleider die leent bij zijn vennootschap heeft, moet daar ofwel interesten op betalen, ofwel wordt de bedrijfsleider privé belast via een voordeel gratis lening (zgn. fictieve debetinteresten).

Belastbaar voordeel rekening-courant 10,2% voor inkomstenjaar 2020

Een bedrijfsleider die leent bij zijn vennootschap heeft, moet daar ofwel interesten op betalen, ofwel wordt de bedrijfsleider privé belast via een voordeel gratis lening (zgn. fictieve debetinteresten). Het kabinet van de Minister van Financiën heeft reeds laten weten dat het belastbaar voordeel voor inkomstenjaar 2020/aanslagjaar 2021 10,2% bedraagt, terwijl het vorig jaar nog om 8,72% ging.

Dit percenatage van 10,2% moet in principe maandelijks berekend worden op de gemiddelde debetstand van de rekening-courant, dus op de som van de debetstand op de eerste en op de laatste dag van de maand, gedeeld door twee. Zijn er echter geen belangrijke schommelingen geweest, dan aanvaardt de fiscus ook dat het voordeel op jaarbasis berekend wordt (beginstand + eindstand gedeeld door 2). Het voordeel gratis lening rekening-courant moet in principe mee vermeld worden op de individuele fiche 281.20. Deze fiche moest in principe tegen 28.02.2021 ingediend worden, maar dat is uitgesteld tot en met 15.03.2021.