Autofiscaliteit: gefaseerde hervorming op de agenda

Onze federale regering is van plan om de autofiscaliteit in verschillende fases te hervormen.

Autofiscaliteit: gefaseerde hervorming op de agenda

Onze federale regering is van plan om de autofiscaliteit in verschillende fases te hervormen. De regering heeft daarbij de vergroening van het wagenpark vooropgezet. Volgens een voorontwerp zou er gesnoeid worden in de aftrekbaarheid van autokosten, maar zou er weliswaar met een overgangsregeling gewerkt worden. In een eerste fase zou voor auto’s op fossiele brandstoffen (diesel, lpg, cng of benzine) die in de periode van 01.07.2023 tot en met 31.12.2025 aangeschaft worden de fiscale aftrekbaarheid – die berekend wordt op basid van de zgn. gramformule – geleidelijk aan afgetopt worden tot 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en 0% vanaf 2028. Voor ‘valse’ plug-inhybrides zouden de brandstofkosten nog maar voor 50% aftrekbaar zijn tot en met 31.12.2026. Voor 2027 zou dat verder beperkt worden tot 25% om, tenslotte vanaf 2028 op 0% te eindigen. Voor auto’s op fossiele brandstoffen die vanaf 01.01.2026 zouden aangeschaft worden, zou er geen fiscale aftrekbaarheid meer zijn.

In de huidige plannen van de regering zouden enkel nog CO2-vrije wagens een fiscale aftrek kunnen genieten. Voor dergelijke auto’s zou er altijd een volledige aftrekbaarheid bestaan zo die voor 01.01.2027 aangeschaft worden. Voor CO2-vrije auto’s die na die datum aangeschaft worden, wordt de aftrekbaarheid gradueel afgebouwd, nl. wanneer aangeschaft in 2027 tot 95%, in 2028 90%, in 2029 tot 82,5%, in 2030 tot 75% en in 2031 tot 67,5%