Ander rekeningnummer voor betaling van o.m. vennootschapsbelasting

Wie zijn aanslagbiljet in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners vennootschappen heeft ontvangen, kan ervoor opteren om die te betalen via de klassieke overschrijving.

Ander rekeningnummer voor betaling van o.m. vennootschapsbelasting

Wie zijn aanslagbiljet in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners vennootschappen heeft ontvangen, kan ervoor opteren om die te betalen via de klassieke overschrijving. De FOD Financiƫn heeft op 3 december 2020 op haar website laten weten dat sinds aanslagjaar 2020 een ander rekeningnummer moet gebruikt worden, nl. BE42 6792 0000 0054 met vermelding van de gestructureerde mededeling die op aanslagbiljet vermeld staat. De bedoeling daarvan is om die rekening geleidelijk aan voor meer en meer types schulden te gaan gebruiken. Op termijn zullen alle betaling aan de FOD Financiƫn op dat rekeningnummer moeten gebeuren.

Wie het zich gemakkelijk wil maken, kan er echter steeds voor opteren om voormelde belastingen online te betalen via MyMinFin. Zo betaalt u altijd veilig, op het juiste rekeningnummer en met de juiste mededeling.