Aanvang, wijziging of stopzetting btw-activiteit sinds 12.07.2021 verplicht online

Wie een belastbare btw-activiteit start moet dat melden aan de Btw-Administratie.

Aanvang, wijziging of stopzetting btw-activiteit sinds 12.07.2021 verplicht online

Wie een belastbare btw-activiteit start moet dat melden aan de Btw-Administratie. Meer bepaald moet in dat geval formulier 604A ingediend worden. Bij een wijziging of stopzetting van een btw-activiteit gaat het reps. om formulier 604B of 604C.

Sinds 12 juli 2021 moeten voormelde formulieren verplicht online ingediend worden via MyMinfin.be (nuttige links). Wie in het uitzonderlijke geval niet beschikt over de nodige middelen om die aanvraag online te laten verlopen, dient een gemotiveerd verzoek bij het bevoegde btw-kantoor in te dienen om een papieren formulier te ontvangen.