Straight loan, kaskrediet of krediet op afbetaling? Wat is het voordeligst?

Lenen, hoe doe je dat het interessantste? Er zijn verschillende soorten leningen voor verschillende soorten doelen. In dit artikel leggen we u de verschillen uit.

Wat is een straight loan?

Een straight loan, ook wel krediet vaste voorschotten of voorschot op vaste termijn genoemd, is een krediet op korte termijn. Op het moment dat u deze lening afsluit spreekt u het bedrag, de looptijd en de interestvoet af met uw financiële instelling. Dit type krediet kan afgesloten worden voor 1 dag tot enkele maanden, maar de maximum termijn bedraagt een jaar. Aangezien u een straight loan niet kunt verlengen moet u op de vervaldag kiezen: ofwel betaalt u de lening terug, ofwel vraagt u een nieuwe straight loan aan. Uiteraard moet u zich dan wel schikken naar de marktvoorwaarden van dat moment.

Kaskrediet of krediet in rekening-courant

Een kaskrediet is ook een krediet op korte termijn, meestal van onbepaalde duur. Net zoals bij een straight loan gebruikt u een kaskrediet om tijdelijke liquiditeitstekorten het hoofd te bieden. Dit kan zijn onder de vorm van een echte kredietopening of een toestemming van de bank om uw zichtrekening te overschrijden. De interesten worden berekend per dag op de kredietomloop en bestaan uit de basisrente met daarbovenop een marge.

Is een straight loan goedkoper dan een kaskrediet?

Meestal komt een straight loan u goedkoper uit. Op dit moment varieert de rente tussen 1,5% à 2,5%. Een kaskrediet kost u algauw 10% of meer. Nadeel van een straight loan: u moet het bedrag vooraf bepalen terwijl u dat bij een kaskrediet niet moet doen. Een ander mogelijk nadeel is dat de bank zonder reden en om het even wanneer kan beslissen om uw straight loan op te zeggen. Alhoewel er dan een opzegperiode van 1 tot 3 maanden geldt wordt het toch meteen een pak moeilijker om een nieuw krediet te onderhandelen.

Waar kiest u het best voor?

Wisselt uw kredietbehoefte regelmatig? Dan is een straight loan de beste optie voor u. De beperkte kosten vormen immers een sterk voordeel. Als u nu gebruik maakt van een kaskrediet kunt u best even bespreken dan met uw bank of u dit niet beter omzet naar een straight loan.

Of toch een krediet op afbetaling?

Als u permanent gebruik maakt van een straight loan of een kaskrediet, is het wellicht interessanter om over te stappen naar een derde type krediet: het krediet op afbetaling. Dan kiest u voor een vaste rentevoet en een vaste (meestal langere) looptijd. En nog een belangrijk verschil: uw bank kan dit type krediet niet zomaar opzeggen.

Rente-evolutie?

Historisch gezien hebben de rentevoeten nog nooit zo laag gestaan. Op dit moment kunt u een krediet op afbetaling afsluiten tegen minder dan 3%. Een straight loan is nog goedkoper. De meeste specialisten gaan er van uit dat de rente nog enige tijd laag zal blijven. Het is dus een ideaal moment om met de bank over uw krediet(en) te spreken.