Wettelijke interestvoet 2021 gekend

Klanten van ondernemingen die niet tijdig betalen, kunnen nalatigheidsinteresten aangerekend krijgen.

Wettelijke interestvoet 2021 gekend

Klanten van ondernemingen die niet tijdig betalen, kunnen nalatigheidsinteresten aangerekend krijgen. De interestvoet waartegen die interesten worden berekend, bepaalt een onderneming in principe zelf voorzover die dan duidelijk in het contract en/of de factuurvoorwaarden vermeld worden. Is niets bepaald, dan geldt de wettelijke interestvoet waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen B2C en B2B-transacties. 

De wettelijke interestvoet van toepassing op transacties tussen handelaars en particulieren bedraag voor 2021, net als vorig jaar 1,75%. De interestvoet voor transacties tussen ondernemingen blijft ook ongewijzigd en en bedraagt dus 8% voor de eerste helft van 2021.