Voor 31.03.2021 klantenlisting 2020 indienen

De klantenlisting is een lijst die in principe elk jaar moet ingediend worden bij de Btw-Administratie.

Voor 31.03.2021 klantenlisting 2020 indienen

De klantenlisting is een lijst die in principe elk jaar moet ingediend worden bij de Btw-Administratie. Op die lijst moeten alle Belgische btw-plichtige klanten vermeld worden waaraan vorige jaar in totaal voor meer dan € 250 (excl. btw) gefactureerd werd. Die listing moet voor elke klant het totaalbedrag aan leveringen en diensten en de totale aangerekende btw vermelden. Particuliere klanten en btw-plichtige klanten waaraan voor minder dan € 250 gefactureerd werd, moeten dus niet vermeld worden.

De klantenlisting moet normaliter jaarlijks voor 31 maart ingediend worden. Vorig jaar (klantenlisting 2019) was er echter een uitstel tot 30 april 2020, maar tot nader order is daar voor de klantenlisting van 2020 geen sprake van en moet die dus ingediend worden voor 31 maart 2021. Ondernemingen die onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen vallen moet sowieso geen klantenlisting indienen zo die nihil zou zijn.