Uitstel tot 30.04.2021 in Vlaanderen voor betaling onroerende voorheffing aj. 2020

Rechtspersonen mogen de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 betalen tegen uiterlijk 30 april 2021 (ondanks de gewone betaaltermijn die op de aanslagbiljetten vermeld staat).

Uitstel tot 30.04.2021 in Vlaanderen voor betaling onroerende voorheffing aj. 2020

Rechtspersonen mogen de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 betalen tegen uiterlijk 30 april 2021 (ondanks de gewone betaaltermijn die op de aanslagbiljetten vermeld staat). Er zullen in dat geval geen nalatigheidsinteresten aangerekend worden. Voor andere aanslagjaren blijft de betaaltermijn die op het aanslagbiljet staat evenwel van toepassing en blijven de interesten doorlopen als er niet tijdig betaald wordt.

Eenmanszaken kunnen voor de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020, die betrekking heeft op onroerende goederen die beroepsmatig gebruikt worden, soepel een afbetalingsplan vragen, met 30 april 2021 als uiterste betaaldatum. Er zullen in dat geval geen nalatigheidsintesten aangerekend worden. Er moeten geen bewijzen van financiƫle problemen voorgelegd worden. Ook hier geldt echter dat de betaaltermijn blijft gelden die op het aanslagbiljet staat voor andere aanslagjaren dan 2020.