UBO-register aanvullen tegen 30.04.2021

Het UBO-register is een databank van de fiscus waarin alle Belgische vennootschappen, vzw’s en stichtingen de identiteitsgegevens van hun ‘uiteindelijke begunstigden’ (UBO) opgenomen moeten worden.

UBO-register aanvullen tegen 30.04.2021

Het UBO-register is een databank van de fiscus waarin alle Belgische vennootschappen, vzw’s en stichtingen de identiteitsgegevens van hun ‘uiteindelijke begunstigden’ (UBO) opgenomen moeten worden. Het gaat dan in principe om de natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 25% van de stemrechten of van het eigendomsbelang ervan hebben.

Vennootschappen die voor 11.10.2020 geregistereerd zijn bij het UBO-register moeten tegen uiterlijk 30.04.2021 het zgn. UBO-register aanvullen. Concreet komt dit erop neer dat de informatie die men al aan het UBO-register bezorgd heeft, moet aanvullen met documenten die de juistheid ervan aantonen zoals een kopie van het aandelenregister, de statuten, een notariële akte, enz. Dit kan men online doen. Voor een UBO-registratie sinds 11.11.2020 is de oplading van die stukken meteen verplicht bij de registratie.