Nalatigheids- en moratoriuminteresten voor 2021 gekend

Is een belastingplichtige te laat met het betalen van zijn belastingen of voorheffingen, dan zal de fiscus nalatigheidinteresten vorderen.

Nalatigheids- en moratoriuminteresten voor 2021 gekend

Is een belastingplichtige te laat met het betalen van zijn belastingen of voorheffingen, dan zal de fiscus nalatigheidinteresten vorderen. Sinds 2018 worden die interesten op een bijzonder manier berekend. De nalatigheidinteresten moeten zich nl. situeren tussen de 4% en 10%. Voor de kalenderjaren 2018, 2019 en 2020 bedroegen die steeds 4%. Voor 2021 komt daar echter geen verandering in. Ook voor 2021 zullen de nalatigheidinteresten dus 4% bedragen.

Bij moratoriuminteresten gaat het om interesten die de fiscus moet ophoesten zo een belastingplichtige bv. in bezwaar is gegaan tegen een aanslag waarvoor hij in zijn gelijk werd gesteld en er dus ten onrechte belastingen betaald werden. Sinds 2018 moeten die moratoriuminteresten steeds 2% lager liggen dan de nalatigheidinteresten. Vermits de nalatigheidinteresten voor 2021 ongewijzigd blijven op 4%, blijven de moratoriuminteresten ook steken op 2% voor 2021.