Jaarlijkse bevestiging en aanvulling UBO-register verlengd met 4 maanden, tot 31.08.2021

Sinds eind 2019 moeten vennootschappen, vzw’s en stichtingen de identiteitsgegevens van hun ‘uiteindelijke begunstigden’ in het UBO-register vermelden, wat jaarlijks moet bevestigd worden.

Jaarlijkse bevestiging en aanvulling UBO-register verlengd met 4 maanden, tot 31.08.2021

Sinds eind 2019 moeten vennootschappen, vzw’s en stichtingen de identiteitsgegevens van hun ‘uiteindelijke begunstigden’ in het UBO-register vermelden, wat jaarlijks moet bevestigd worden. Het gaat dan in principe om natuurlijke personen die (on)rechtstreeks ten minste 25% van de stemrechten of van het eigendomsbelang ervan hebben. In dat verband heeft de FOD ook reeds een FAQ opgesteld om de informatieplichten te ondersteunen bij het naleven van de regels op vlak van het UBO-register.

Aanvankelijk moesten vennootschappen, die voor 11.10.2020 geregistreerd zijn bij het UBO-register, het register tegen uiterlijk 30.04.2021 aanvullen door het uploaden van bewijsstukken die de juistheid ervan aantonen, zoals een kopie van het aandelenregister, een notariële akte, enz., terwijl voor een UBO-registratie sinds 11.11.2020 het uploaden van bewijsstukken verplicht blijft bij de registratie. In een bericht van 13.04.2021 heeft de FOD Financiën laten weten dat die termijn van 30.04.2021 echter verschoven is naar 31.08.2021. Ook voor de jaarlijkse bevestiging is er uitstel tot 31.08.2021. Dit geeft de informatieplichtigen meer tijd om de FAQ toe te passen en te vermijden dat zij vanaf 01.09.2021 met de voorziene sancties zullen geconfronteerd worden.