Indexatie forfaitaire minimumwinst vennootschappen inkomstenjaar 2021/aanslagjaar 2022

Indien een vennootschap haar aangifte in de vennootschapsbelasting niet of te laat indient, kan de fiscus die vennootschap belasten op een zgn. forfaitaire minimumwinst.

Indexatie forfaitaire minimumwinst vennootschappen inkomstenjaar 2021/aanslagjaar 2022

Indien een vennootschap haar aangifte in de vennootschapsbelasting niet of te laat indient, kan de fiscus die vennootschap belasten op een zgn. forfaitaire minimumwinst. Hij mag de vennootschap dan m.a.w. van ambtswege belasten op een forfaitair bedrag dat o.a. afhankelijk is van de omzet en/of het aantal personeelsleden, met een minimum dat de laatste jaren verhoogd is van € 19.000 (aanslagjaar 2018) tot € 40.000 (aanslagjaar 2021). Enkel als de vennootschap aantoont dat de werkelijke winst lager is dan dat bedrag, kan zij eraan ontsnappen.

Vanaf aanslagjaar 2022 wordt bedrag zelf van de forfaitaire winst niet meer verhoogd, maar het wordt wel nog jaarlijks geïndexeerd. Voor inkomstenjaar 2021/aanslagjaar 2022 gaat het om een bedrag van € 40.900. Voor aanslagjaar 2022 kunnen vennootschappen die hun aangifte niet of te laat indienen m.a.w. belast worden op ten minste € 40.900.