Dividenden uit 2020: tot € 800 vrijgesteld in aangifte aj. 2021

Op dividenden is in principe 30% roerende voorheffing (rv) van toepassing die wordt ingehouden door de zgn. emittent, bv. de bank zo die optreedt als tussenpersoon.

Dividenden uit 2020: tot € 800 vrijgesteld in aangifte aj. 2021

Op dividenden is in principe 30% roerende voorheffing (rv) van toepassing die wordt ingehouden door de zgn. emittent, bv. de bank zo die optreedt als tussenpersoon. Het tarief van 30% op dividenden wordt onder bepaalde voorwaarden verlaagd tot 15% wanneer het gaat om dividenden op nieuw uitgegeven aandelen vanaf 1 juli 2013, bv. naar aanleiding van de oprichting of kapitaalverhoging van een kmo. De rv werkt bevrijdend en de inkomsten uit dividenden moet m.a.w. niet aangegeven worden in de aangifte personenbelasting.

Net zoals voor inkomstenjaar 2019/aanslagjaar 2020, zal de vrijstelling van rv op divideninkomsten voor inkomstenjaar 2020/aanslagjaar 2021 € 800 bedragen. Voor inkomstenjaren 2020 tot 2023 werd immers beslist om de indexering van een aantal fiscale uitgaven, zoals o.m. de vrijstelling van rv op dividenden, te bevriezen. De vrijstelling wordt niet automatisch aan de bron toegepast, maar moet teruggevorderd worden via de aangifte personenbelasting. Het is dan vooral een kwestie om uw dossierbeheerder daarvoor bv. via bankoverzichten te informeren.