Corona-update: wederopbouwreserve voor coronaverliezen vanaf aanslagjaar 2022

Door de coronacrisis maken veel vennootschappen momenteel verlies waardoor hun eigen vermogen wordt aangetast.

Corona-update: wederopbouwreserve voor coronaverliezen vanaf aanslagjaar 2022

Door de coronacrisis maken veel vennootschappen momenteel verlies waardoor hun eigen vermogen wordt aangetast. De fiscus voert daarom een zgn. wederopbouwreserve in om vennootschappen te stimuleren dit eigen vermogen de komende jaren te versterken. Deze regeling komt er op neer dat zij, door de aanleg van een wederopbouwreserve, de winsten van de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 geheel of gedeeltelijk vrij mogen stellen ten beloop van de geleden coronaverliezen. Vennootschappen die tussen 12.03.2020 en de indiening van de belastingaangifte een uitkering uit het eigen vermogen doen, en vennootschappen die op 18.03.2020 reeds in financiƫle moeilijkheden waren, zijn uitgesloten van deze regeling.

De vrijstelling is echter slechts tijdelijk. Zo zal de wederopbouwreserve belastbaar worden wanneer en in de mate dat men een uitkering doet uit het eigen vermogen. Dit zal bv. het geval zijn bij een dividenduitkering of een kapitaalvermindering. Deze reserve wordt dus uiterlijk bij de ontbinding van de vennootschap belastbaar.