Corona-update: vrijstelling gewone patronale bijdragen eerste werknemer verlengd

Een onderneming die een eerste werknemer in dienst neemt, moet daarvoor nauwelijks RSZ-werkgeversbijdragen betalen.

Corona-update: vrijstelling gewone patronale bijdragen eerste werknemer verlengd

Een onderneming die een eerste werknemer in dienst neemt, moet daarvoor nauwelijks RSZ-werkgeversbijdragen betalen. Ze is immers vrijgesteld van alle ‘gewone’ werkgeversbijdragen, voor de volledige periode dat die werknemer in dienst is. Enkel bepaalde, meestal kleinere werkgeversbijdragen, bv. voor het vakantiegeld voor arbeiders, zijn nog verschuldigd.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze RSZ-korting zou aflopen voor eerste aanwervingen na 31.12.2020. De regering heeft echter besloten om ze te verlengen en dat zonder einddatum. Ze geldt m.a.w. niet allen voor 2021, maar ook voor de volgende jaren. Het desbetreffende KB is in het Belgisch Staatsblad van 12.01.2021 verschenen.