Corona-update: Vlaamse Win-winlening aangepast

ia een Win-winlening kan een natuurlijke persoon een krediet vestrekken aan een KMO en daarvoor in ruil in de personenbelasting genieten van een jaarlijks belastingkrediet, of een eenmalig belastingkrediet zo o.m. een gedeelte van de lening niet wordt terugbetaald.

Corona-update: Vlaamse Win-winlening aangepast

Via een Win-winlening kan een natuurlijke persoon een krediet vestrekken aan een KMO en daarvoor in ruil in de personenbelasting genieten van een jaarlijks belastingkrediet, of een eenmalig belastingkrediet zo o.m. een gedeelte van de lening niet wordt terugbetaald. In dat laatste geval heeft de regering vooreerst beslist om het percentage van het eenmalig belastingkrediet op te trekken van 30 naar 40 % voor de Win-winleningen die geldig gesloten worden na 15 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2021. Het verhoogde percentage geldt voor de ganse contractuele looptijd. Deze maatregel geldt vanaf aanslagjaar 2021.

Daarnaast komt de regering tegemoet aan de situatie waarin de betrokken partijen samen beslissen de looptijd van hun Win-winlening te verlengen. In dat geval wordt de aanspraak op het jaarlijks belastingkrediet en het eenmalig belastingkrediet met eenzelfde periode verlengd. Daaraan zijn weliswaar voorwaarden verbonden, zoals dat het moet gaan om een Win-winlening die bij de “waarborgvennootschap” is geregistreerd vóór 7 oktober 2020 en waarvan de contractuele looptijd afloopt in 2020, en dat de akte van verlenging moet worden gesloten na 15 maart 2020 en uiterlijk op 31 december 2020. De maatregel treedt op 20 november 2020 in werking.