Corona-update: verlenging verhoogde jaargrens voor corona ingezette vrijwilligers

Vrijwilligers hebben recht op een forfaitaire onkostenvergoeding waarop zij privé niet belast worden.

Corona-update: verlenging verhoogde jaargrens voor corona ingezette vrijwilligers

Vrijwilligers hebben recht op een forfaitaire onkostenvergoeding waarop zij privé niet belast worden. Sinds 1 januari 2021 bedraagt die € 35,41 per dag en € 1.416,16 per jaar (geïndexeerd 2021). Vrijwilligers die effectief ingezet werden in het kader van de coronacrisis in het eerste kwartaal van 2021 konden reeds aanspraak maken op een verhoogde jaargrens van € 2.600,90 (index 2021).

Bij KB van 28 april 2021 (BS 6 mei 2021) wordt deze maatregel verlengd voor het tweede kwartaal van 2021. Vrijwilligers die m.a.w. ingezet worden voor de voormelde activiteiten in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 kunnen bijgevolg ook een beroep doen op de verhoogde jaargrens van € 2.600,90. Het KB heeft uitwerking sinds 1 april 2021.