Corona-update: verlenging gunstmaatregelen sociale bijdragen zelfstandigen

Eerder in 2020 werden er in het kader van de Coronacrisis gunstmaatregelen verleend aan zelfstandigen wat o.m. de betaling van hun sociale bijdragen betrof.

Corona-update: verlenging gunstmaatregelen sociale bijdragen zelfstandigen

Eerder in 2020 werden er in het kader van de Coronacrisis gunstmaatregelen verleend aan zelfstandigen wat o.m. de betaling van hun sociale bijdragen betrof. Een omzendbrief van de minister van zelfstandigen en kmo’s aan de sociale verzekeringsfondsen  beoogt het verlengen van de gunstmaatregelen voor zelfstandigen die te lijden hebben onder de Coronacrisis.  In de eerste plaats kunnen betrokken zelfstandigen via een vereenvoudigde aanvraagprocedure om verlaging van de voorlopige sociale bijdragen verzoeken. De maatregel met betrekking tot de verlaging geldt voor geheel 2021.

Daarnaast kunnen betrokken zelfstandigen een jaar uitstel van betaling van hun sociale bijdragen vragen, zonder dat een verhoging wordt toegepast en zonder gevolgen voor het recht op uitkeringen (voor alle zelfstandigen die door de coronacrisis worden getroffen). Tenslotte kan via een vereenvoudigde aanvraagprocedure, die automatisch zal worden toegekend (uitsluitend voor zelfstandigen in hoofdberoep of mensen die na hun pensioen actief zijn) vrijstelling van sociale bijdragen bekomen worden. Deze maatregelen met betrekking tot uitstel en vrijstelling worden verleend voor de eerste twee kwartalen van 2021 voor zover ze tijdig aangevraagd worden, d.w.z.  uiterlijk op 15.03.2021 voor het eerste kwartaal en 15.06.2021 voor het tweede kwartaal.