Corona-update: tijdelijk verlaagde nalatigheids- en moratoriuminteresten inzake btw

Een belastingplichtige die te laat is met het betalen van zijn belastingen, zal de fiscus nalatigheidsinteresten moeten ophoesten.

Corona-update: tijdelijk verlaagde nalatigheids- en moratoriuminteresten inzake btw

Een belastingplichtige die te laat is met het betalen van zijn belastingen, zal de fiscus nalatigheidsinteresten moeten ophoesten. Voor kalenderjaar 2021 bedragen de nalatigheidsinteresten 4%. Bij moratoriumintersten gaat het om interesten die de fiscus moet betalen indien een belastingplichtige bv. in bezwaar gegaan is tegen een aanslag, waarvoor hij in het gelijk gesteld werd en er dus ten onrechte belastingen betaald werden. Sinds 2018 moeten die moratoriuminteresten steeds 2% lager liggen dan de nalatigheidsinteresten en bijgevolg bedragen de moratoriuminteresten 2% voor 2021.

Het btw-wetboek voorziet in eigen tarieven inzake nalatigheids- en moratoriumintersten, nl. 9,6% per jaar (of 0,8% per maand). Er is nu een wetsontwerp goedgekeurd waarbij die interesten tijdelijk worden afgestemd op die van de inkomstenbelasting, nl. voor de maanden april, mei en juni 2021. Voor deze maanden zullen de nalatigheidsinteresten voor de btw op 4% gebracht worden, terwijl de moratoriuminteresten 2% gaan bedragen.