Corona-update: tijdelijk crisis-overbruggingsrecht voor kinderopvang

Zelfstandigen die tijdens de week van 29 maart tot en met 2 april 2021 hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken om hun kinderen op te vangen, kunnen aanspraak maken op een crisis-overbruggingsrecht.

Corona-update: tijdelijk crisis-overbruggingsrecht voor kinderopvang

Zelfstandigen die tijdens de week van 29 maart tot en met 2 april 2021 hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken om hun kinderen op te vangen, kunnen aanspraak maken op een crisis-overbruggingsrecht. Voorwaarde is dat zij hun zelfstandige activiteit tijdens deze periode volledig onderbreken. Ze hebben geen recht op de financiële uitkering als zij van thuis uit kunnen werken. De vergoeding voor die vijf dagen bedraagt € 322,92 (zonder  personen ten laste) of € 403,53 (met personen ten laste).

Zelfstandigen in bijberoep komen mogelijk ook in aanmerking voor dit crisis-overbruggingsrecht, als hun wettelijk verschuldigde sociale bijdragen berekend worden op een referentie-inkomen N-3 tussen € 6.996,89 en € 13.993,78. Zij hebben in dat geval recht op de helft van de uitkering.