Corona-update: sinds 01.04.2021 lagere drempelbedragen voor teruggave btw-tegoed

Blijkt uit de btw-aangifte dat er meer aftrekbare dan verschuldigde btw is, dan creëert dat een zgn. btw-tegoed.

Corona-update: sinds 01.04.2021 lagere drempelbedragen voor teruggave btw-tegoed

Blijkt uit de btw-aangifte dat er meer aftrekbare dan verschuldigde btw is, dan creëert dat een zgn. btw-tegoed. Is dat het geval, dan zijn er twee opties. Ofwel wordt dat btw-tegoed overgedragen naar de volgende btw-aangifte en kan het verrekend worden met de te betalen btw van de volgende btw-aangifte(s). Daarnaast kan er gekozen worden om het btw-tegoed effectief terug betaald te krijgen.

Om een btw-tegoed terug te vragen, moet dat tegoed een bepaald drempelbedrag overschrijden. Door de aanhoudende coronacrisis is het sinds 1 april 2021 echter mogelijk om een btw-tegoed ‘sneller’ terug te krijgen. Uit een recentelijk gepubliceerd KB van 29.03.2021 blijkt immers dat de drempelbedragen sinds 01.04.2021 gedaald zijn. Normaliter moet het btw-tegoed minstens € 615 bedragen voor een kwartaalaangever en € 1.485 voor een maandaangever, maar sinds 01.04.2021 zijn die in beide gevallen gezakt naar € 400. Voor de laatste btw-aangifte van elk jaar (zowel voor een kwartaal- als een maandaangever) volstaat een btw-tegoed van € 245, maar dat is verlaagd naar € 50.