Corona-update: maandelijkse aangifte inzake verplicht telewerk

Door de aanhoudende coronacrisis is telewerk in principe verplicht geworden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Corona-update: maandelijkse aangifte inzake verplicht telewerk

Door de aanhoudende coronacrisis is telewerk in principe verplicht geworden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Om dit te controleren, is er een verplichte aangifte ingevoerd. Alle werkgevers, behalve die waarvan de onderneming gesloten is, moeten sinds april 2021 voor elke maand het aantal personen werkzaam binnen de onderneming en het aantal personen werkzaam bij de onderneming die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is, aan de RSZ mededelen. Ook uitzendkrachten, personeel van een andere werkgever en personen die op zelfstandige basis in de onderneming aanwezig zijn, moeten aangegeven worden zo hun aanwezigheid “structureel” is.

De aangifte heeft betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand en wordt uiterlijk ingediend op de zesde kalenderdag van de maand. De aangifte gebeurt online via de applicatie ‘Corona Telewerkaangifte’. Bij niet-naleving van deze aangifte-verplichting kunnen zware boetes tot € 4.000 opgeled worden.