Corona-update: indieningstermijn voor Vlaamse handelshuurlening verlengd tot 1 maart 2021

Omwille van de coronamaatregelen werden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Door de bijhorende liquiditeitsproblemen hebben veel ondernemingen daardoor moeilijkheden om de handelshuur te betalen.

Corona-update: indieningstermijn voor Vlaamse handelshuurlening verlengd tot 1 maart 2021

Omwille van de coronamaatregelen werden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Door de bijhorende liquiditeitsproblemen hebben veel ondernemingen daardoor moeilijkheden om de handelshuur te betalen. Om deze ondernemingen te ondersteunen werd het systeem van handelshuurlening in het leven geroepen. 

Wie zijn of haar pand huurt, kan een vrijwillige overeenkomst sluiten met de verhuurder waarbij de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens maximaal twee maanden huur voorschiet d.m.v. een lening aan de huurder. De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder. De handelshuurlening kon oorspronkelijk tot 1 december 2020 aangevraagd worden, maar aangezien de crisis blijft aanhouden wordt die indieningstermijn verlengd tot 1 maart 2021.