Corona-update: heropstartlening voor Vlaamse ondernemer

Vlaamse ondernemingen (eenmanszaak, vennootschap of vzw) zoals kleinhandelaars en horeca-uitbaters die handelsgoederen willen aankopen kunnen daarvoor een beroep doen op nieuwe heropstartlening.

Corona-update: heropstartlening voor Vlaamse ondernemer

Vlaamse ondernemingen (eenmanszaak, vennootschap of vzw) zoals kleinhandelaars en horeca-uitbaters die handelsgoederen willen aankopen kunnen daarvoor een beroep doen op een nieuwe heropstartlening. De aanvraag daartoe kan online gebeuren op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) tot en met 1 augustus 2021 (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/heropstartlening).

Het bedrag van de lening bedraagt minstens € 10.000 en maximum € 750.000, en wordt in ieder geval beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen in 2019. Een steunaanvrager kan maximaal twee leningen toegezegd krijgen. De rente op de lening bedraagt 1% op jaarbasis. De maximale looptijd van de lening bedraagt in principe 24 maanden (lening tot € 50.000) of 36 maanden (lening boven de € 50.000). De terugbetaling gebeurt per trimester (in gelijke schijven), na een vrijgestelde periode van 12 maanden.

De aanvrager kan de lening maar krijgen zo aan een aantal voorwaarden voldaan is, zoals over een operationele exploitatiezetel beschikken in het Vlaams gewest, ingeschreven zijn als actieve onderneming in de KBO, onvoldoende liquiditeiten hebben en niet in staat zijn deze via een normale bankfinanciering te krijgen, niet gedagvaard zijn door de RSZ, geen betalingsachterstanden hebben bij de RSZ en de Btw-Administratie, en geen onderneming in moeilijkheden geweest zijn op 31 december 2019.