Corona-update: betalingsuitstel (niet-)fiscale schulden tot 31 maart 2021

Om eenmanszaken en vennootschappen die financieel gezond waren vóór het begin van de coronacrisis de nodige ademruimte te geven, laat de FOD Financiën op haar website weten dat de invordering van fiscale en niet-fiscale schulden wordt geschorst tot en met 31.03.2021.

Corona-update: betalingsuitstel (niet-)fiscale schulden tot 31 maart 2021

Om eenmanszaken en vennootschappen die financieel gezond waren vóór het begin van de coronacrisis de nodige ademruimte te geven, laat de FOD Financiën op haar website weten dat de invordering van fiscale en niet-fiscale schulden wordt geschorst tot en met 31.03.2021. Het gaat om een administratieve schorsing voor fiscale en niet-fiscale schulden verschuldigd sinds 1 januari 2020. Het gaat dan onder meer om de vennootschapsbelasting, de btw, de personenbelasting, de bedrijfsvoorheffing en rolrechten. Deze schorsing geldt voorlopig tot en met 31 maart 2021.

Het gaat om een schorsing, d.w.z. dat de schulden nog altijd betaald moeten worden, en de nalatigheidsinteresten blijven verder lopen tijdens de schorsingsperiode. De schorsing van de invordering geldt daarenboven niet voor schulden die voortvloeien uit een vastgestelde fraude of uit een georganiseerd onvermogen, verbeurdverklaringen, penale boeten (met in het bijzonder de coronaboeten) en de schulden van alimentatievorderingen.