Corona-update: betalingsfaciliteiten sociale bijdragen

Tegen uiterlijk 30.06.2021 moet een zelfstandige in principe zowel de voorlopige sociale bijdragen van het tweede kwartaal van 2021, als de regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor het bijdragejaar 2018 of 2019 die vervallen op 30 juni 2021, betalen.

Corona-update: betalingsfaciliteiten sociale bijdragen

Tegen uiterlijk 30.06.2021 moet een zelfstandige in principe zowel de voorlopige sociale bijdragen van het tweede kwartaal van 2021, als de regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor het bijdragejaar 2018 of 2019 die vervallen op 30 juni 2021, betalen.

Er kan echter uitstel van betaling verkregen worden als hiervoor vóór 15.06.2021 een aanvraag wordt ingediend bij het sociaal verzekeringsfonds. Bij deze aanvraag moet een toelichting gegeven worden over de economische en/of financiëlel moeilijkheden die door het coronavirus ondervonden worden. In dat geval moeten de sociale bijdragen uiterlijk op 30 juni 2022 betaald zijn. Het niet-naleven van deze nieuwe betalingstermijn wordt gesanctioneerd met verhogingen wegens laattijdige betaling. Naast uitstel van betaling kan, onder bepaalde voorwaarden, ook een vermindering of een vrijstelling van de sociale bijdragen aangevraagd worden.