Corona-update: aanvraag Vlaamse steun voor getroffen vennootschappen sinds 01.04.2021

In Vlaanderen kunnen vennootschappen en verenigingen met een economische activiteit die zwaar getroffen werden door de coronacrisis sinds 01.04.21 op de website van het Vlaio het zgn.  globalisatiemechanisme aanvragen.

Corona-update: aanvraag Vlaamse steun voor getroffen vennootschappen sinds 01.04.2021

In Vlaanderen kunnen vennootschappen en verenigingen met een economische activiteit die zwaar getroffen werden door de coronacrisis sinds 01.04.21 op de website van het Vlaio het zgn.  globalisatiemechanisme aanvragen. Eenmanszaken vallen uit de boot. De steun bedraagt in principe 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019. Het maximale steunbedrag hangt af van de tewerkstelling en de omzetdaling, en bedraagt in ieder geval nooit meer dan € 2.000.000. Heeft men voor 2020 reeds andere coronasteun ontvangen, zoals de hinderpremie, compensatiepremie, enz., dan wordt deze in principe in mindering gebracht.

De onderneming in kwestie moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet ze op 30.09.2020 en actieve exploitatiezetel in het Vlaams gewest hebben gehad en moet ze in de periode van 01.04.2019 tot en met 31.12.2019 een omzet (excl. btw) van minstens € 450.000 hebben behaald. Daarnaast moet in de periode van 01.04.2020 tot en met 31.12.2020 een omzetdaling van minstens 60% (ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2019) ten gevolge van de coronamaatregelen geleden zijn. Tenslotten moet in de periode van 01.04.2020 tot en met 31.12.2020 een boekhoudkundig verlies zijn opgetreden.