Corona-update: aangifte belasting niet-inwoners uitgesteld tot 15.01.2021

Natuurlijke personen die in het buitenland verblijven, maar in België inkomsten genieten moeten een aangifte belasting niet-inwoners (BNI) in België indienen.

Corona-update: aangifte belasting niet-inwoners uitgesteld tot 15.01.2021

Natuurlijke personen die in het buitenland verblijven, maar in België inkomsten genieten moeten een aangifte belasting niet-inwoners (BNI) in België indienen. Dat geldt ook voor buitenlandse vennootschappen en verenigingen die bv. roerende inkomsten in België genieten. Op het indienen van de aangifte staat een deadline, maar de FOD Financiën heeft op haar website bekendgemaakt dat die per uitzondering wordt uitgesteld.

Voor BNI-vennootschappen wordt de termijn verlengd van 30.11.2020 naar 15.01.2021. Voor BNI-natuurlijke personen is er een termijnverlenging van 03.12.2020 naar 15.01.2021, zowel voor het indienen via MyMinfin (Tax-on-web) als op papier. Wie zijn aangifte (telefonisch) wil laten invullen, moet echter ten laatste op 3 december 2020 een afspraak maken.