Belastbaar voordeel auto via vennootschap voor 2021 gekend

Een bestuurder die gratis een auto van de vennootschap ter beschikking krijgt, wordt privé belast op een voordeel van alle aard voor het gebruik van die auto

Belastbaar voordeel auto via vennootschap voor 2021 gekend

Een bestuurder die gratis een auto van de vennootschap ter beschikking krijgt, wordt privé belast op een voordeel van alle aard voor het gebruik van die auto. Het voordeel wordt berekend volgens een formule, nl. cataloguswaarde x leeftijdsfactor x 6/7 x CO2-percentage. Het CO2-percentage is 5,5%, zolang de uitstoot van de auto de zgn. referentie-uitstoot niet overschrijdt.

De referentie-uitstoot wordt elk jaar aangepast aan hoe de gemiddelde uitstoot van nieuw ingeschreven Belgische auto’s evolueert. Op 15.12.2020 heeft de FOD Financiën de referentie-uitstoot voor 2021 bekend gemaakt. Voor 2021 daalt de referentie-uitstoot voor dieselauto’s van 91 g/km naar 84 g/km, en voor benzineauto’s van 111 g/km naar 102 g/km. Dit leidt er in principe toe dat het belastbaar voordeel auto lager voor 2021 hoger zal bedragen dan 2020.